Installatie & Onderhoud

Na de aankoop regelt Stöpler ook de installatie en het gebruik van medische apparatuur. De technische teams van Stöpler bestaan onder meer uit specialisten die grondige kennis hebben van bepaalde apparatuur en die onmiddellijk kunnen worden ingezet. Daarnaast beschikt Stöpler over een team allround technici die multi-inzetbaar zijn.
 

Levensduurbenadering

Stöpler heeft een programma ontwikkeld dat toezicht houdt op de levensduur van medische apparatuur en dat de levensduur door juist en tijdig onderhoud optimaal verlengt. Hierdoor blijven de kosten voor de totale levensduur laag. Voortdurend toezicht levert de complete historiek op van de apparatuur. Deze informatie wordt opgeslagen in een database en vormt een rationeel vertrekpunt voor beslissingen over investeringen in vervangende of nieuwe apparatuur.


Onderhoudsprogramma’s

Stöpler verzorgt zowel het preventieve als correctieve onderhoud aan medische apparatuur. Voor beide vormen van onderhoud zijn serviceovereenkomsten op verschillende niveaus beschikbaar. Klanten en gebruikers van de apparatuur kunnen zo een programma kiezen dat het beste past binnen de eigen organisatie en het budget.