Disclaimer

De informatie op de website van Stöpler is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stöpler kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen kunnen onmiddellijk en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Stöpler aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie - daarbij inbegrepen schade die voortvloeit uit virussen of onjuiste of onvolledige informatie.

De informatie op de website van Stöpler mag op geen enkele manier verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand (behalve als dit bestemd is voor privédoeleinden) en/of openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stöpler.